Ugradnja behatona

Način ugradnje behatona se razlikuje od tipa podloge na koju se postavlja, kao i od kasnije upotrebe popločane površine. Ako se radi postavljanje behatona na peščane površine nije potrebna upotreba bilo kakve mehanizacije. Zahvaljujući dobro pripremljenoj podlozi ploče se sabijaju i fuguju peskom, a upotreba popločane površine je moguća odmah nakon ugradnje. Ovakav način postavljanja behatona je praktičan jer se ne koriste dodatni materijali kao što su armatura, cement…..
Behaton se može postavljati i na tvrdu podlogu, najčešće je to postojeća betonska podloga. U tom slučaju postavljanje se vrši na pesku frakcije 2 i nema potrebe za iskopom i pripremom terena.